Tải trọng: 28,4 Tấn

Tin Khuyến mãi

Kinh doanh xe: 0913 287 666
Hỗ trợ kỹ thuật: 0938 805 037
Cung cấp phụ tùng: 0942 876 113